aikido

Aikido en persoonlijke kwaliteit is gericht op het fysiek ervaren van persoonlijke kwaliteiten, waardoor leidinggevenden en medewerkers zich meer bewust worden van hun kwaliteit in de omgang met zichzelf en met anderen, waaronder collega’s, andere leidinggevenden, leerlingen en ouders.

In het kader van het bewustworden van ‘persoonlijke kwaliteiten’ is aikido te zien als een uitstekende metafoor. Door middel van het doen van bepaalde oefeningen is het mogelijk de persoonlijke kwaliteiten lichamelijk te ervaren. Op deze wijze wordt vooral de aard van de kwaliteiten belicht. Tevens krijgt men een idee van de toepassing ervan in het dagelijkse (professionele) leven.
De deelnemers worden zich meer bewust van de situatie waarin ze werken. Vanuit de Aikido-ervaringen leren ze om daar op een bewuste manier zelf sturing aan te geven. Dit betekent het vergroten van zelfkennis en het ontwikkelen van zelfsturing.

Aikido betekent ‘de weg van de harmonie’. In aikido wordt geprobeerd op een niet agressieve manier tot een oplossing voor een ‘conflict’ te komen. Om dit te bewerkstelligen wordt specifiek aandacht geschonken aan een aantal kwaliteiten die een aikidoka moet ontwikkelen. Deze kwaliteiten zijn o.a. flexibiliteit, openheid, toegankelijkheid, timing, balans, volgen en sturen.

© BTC 2007