aikido

Tijdens de training wordt er op een interactieve manier gewerkt aan:

· het bewustworden van en zicht krijgen op eigen kwaliteiten,

· het reflecteren op kwaliteiten die je belangrijk vindt en wilt behouden,

· het maken van voornemens om te werken aan de ontwikkeling van gewenste kwaliteiten.

 

© BTC 2007