coaching


Coaching is direct gericht op het ontwikkelen en vergroten van het persoonlijk vakmanschap als leidinggevende op strategisch en operationeel niveau.

© BTC 2007