kernwaarden

BTC werkt met en op basis van de volgende kernwaarden:
 • gelijkwaardigheid
 • betrokkenheid
 • aanspreekbaarheid
 • zelfwerkzaamheid

De wijze leider:

 • leidt zonder te heersen of te dwingen
 • is dienend, ontvankelijk en buigzaam
 • weet en voelt hoe dingen gebeuren
 • is open voor wat er in de groep gebeurt
 • stimuleert de creativiteit van anderen
 • handelt vanuit respect, tact en mededogen
 • neemt en geeft tijd om te reflecteren

(Lao-tse, 550 v.Chr.; John Heider, 1987)

© BTC 2007