trainers

Arjen Flierman (1977) heeft zijn studie wijsbegeerte in 2003 afgerond. Hij is 1995 begonnen met Aikido en heeft inmiddels de 3de dan zwarte band. Sedert enkele jaren geeft hij Aikido-trainingen en lessen. Daarnaast heeft hij filosofie gedoceerd aan de middelbare school en heeft hij diverse filosofiecursussen gegeven. (o.a. bij het studentencentrum van de Universiteit van Utrecht).

© BTC 2008