trainingen

· Het ontwikkelen van (bovenschoolse) samenwerkingsverbanden als een lerende eenheid.
BTC verzorgt trainingen op het gebied van:

 

· Het leidinggeven aan veranderingsprocessen.

· Leidinggeven aan de ontwikkeling van ‘onderwijzen’ naar ‘leren’.

· Het ontwikkelen van inhoudelijk en persoonlijk leiderschap.

· Kweekvijver-trajecten voor (toekomstige) leidinggevenden.

Het ontwikkelen van de school als een lerende organisatie: ‘leren als cultuur’.

· Het ontwikkelen van een professionele cultuur in de school.

· Het ontwikkelen van de school als een ‘brede school’.

Het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid.

· Leren reflecteren, zowel individueel als in teamverband.
· Visieontwikkeling, strategische beleidsvorming en realisering daarvan in de dagelijkse schoolpraktijk.

· Leren coachen: bijvoorbeeld de leidinggevende als coach en de leerkracht als coach.

Omgaan met belemmeringen en weerstanden.

· Hanteren van conflictsituaties.

· Versterken en verbeteren van de communicatie in de school op basis van openheid, veiligheid, respect en waardering.

· Leren omgaan met jezelf en de ander(en).

· Aikido en persoonlijke kwaliteit.

· Aikido en leiderschap.

· Aikido en persoonlijke kwaliteit.

· Aikido en leiderschap.

BTC verzorgt trainingen op het gebied van:
· Het leidinggeven aan veranderingsprocessen.

· Leidinggeven aan de ontwikkeling van ‘onderwijzen’ naar ‘leren’.

· Het ontwikkelen van de school als een lerende organisatie: ‘leren als cultuur’.

· Het ontwikkelen van een professionele cultuur in de school.

· Het ontwikkelen van de school als een ‘brede school’.

· Het ontwikkelen van inhoudelijk en persoonlijk leiderschap.

· Kweekvijver-trajecten voor (toekomstige) leidinggevenden.

· Het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid.

· Leren reflecteren, zowel individueel als in teamverband.
· Visieontwikkeling, strategische beleidsvorming en realisering daarvan in de dagelijkse schoolpraktijk.

· Leren coachen: bijvoorbeeld de leidinggevende als coach en de leerkracht als coach.

· Omgaan met belemmeringen en weerstanden.

· Hanteren van conflictsituaties.

· Versterken en verbeteren van de communicatie in de school op basis van openheid, veiligheid, respect en waardering.

· Leren omgaan met jezelf en de ander(en).

· Aikido en persoonlijke kwaliteit.

· Aikido en leiderschap.

© BTC 2007