Werkzaamheden

De werkzaamheden van BTC worden gekenmerkt door een integrale en organische aanpak van organisatie- en schoolontwikkelings-processen. BTC richt zich op de mensen in de organisatie en op de organisatie zelf, op bestuurlijk, leidinggevend, leerkracht- en omgevingsniveau. De activiteiten zijn grootschalig (schooloverstijgend) en kleinschalig (het primaire proces) van aard. Daarbij gaat het om scholen die vastlopen (door allerlei interne en externe problematieken) en om scholen die voorop lopen in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur.
BTC heeft veel werkervaring in binnen- en buitenland. In Nederland werkt BTC voor verscheidene bestuursorganisaties met een omvang van 1 school tot 80 scholen.
In het buitenland is BTC werkzaam geweest op het eiland Curaçao met het trainen en coachen van begeleiders en leidinggevenden van het basisonderwijs. In Duitsland (Jena) heeft BTC training en coaching gegeven aan begeleiders, leidinggevenden, Moderatoren en leerkrachten van de Grundschule (basisonderwijs) en het Förderzentrum (speciaal onderwijs).

© BTC 2007